Zapraszamy do udziału w szkoleniu na operatora drona – uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku do 5 kg (UAVO VLOS), które odbędzie się w Suwałkach.

Szkolenie składa się z następujących modułów:

14-godzinne szkolenie niestacjonarne (zdalne),
4-godzinne szkolenie stacjonarne (grupowe),
4 godziny indywidualnych lotów z instruktorem,
egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Osoby, które zdadzą pozytywnie egzamin otrzymają świadectwo kwalifikacji wystawione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Uczestnicy naszego szkolenia są zwolnieni z dodatkowych opłat za egzamin i wydanie świadectwa kwalifikacji. Orzeczenie lekarskie nie jest wymagane. Osoby niepełnoletnie (ukończony 13 rok życia) muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

FORMA SUWAŁKI, DRONY, SZKOŁA LOTNICZA

FORMA SUWAŁKI, DRONY, SZKOŁA LOTNICZA

Kategorie: Szkolenie