Oferta kursów i szkoleń:


Osobom zainteresowanym pełnieniem funkcji członka służby porządkowej oraz służby informacyjnej, przedstawiamy dostosowaną ofertę kursu umiejętności zawodowych (KUZ) w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315) pn. Podniesienie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie obsługi broni palnej oraz pełnienia obowiązków członka służby porządkowej i informacyjnej, w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem ataków terrorystycznych.

Realizacja naszej formy doskonalenia jest zgodna z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z dnia 2 września 2011 r.) wydanego na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021). Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia wymaganego do pełnienia obowiązków członka służb porządkowych i informacyjnych.

Cena kursu została obniżona do kwoty 5900 zł.

Szkolenie w formule warsztatowej skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych kwestiami ochrony i przeciwdziałaniu aktom terroryzmu. W ramach usługi zapewniamy:

 • Szkoleniowców specjalizujących się w zakresie ochrony imprez masowych i współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym
 • Trenerów praktyków ze służb mundurowych (1 trener na 5 uczestników).
 • Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim.
 • Nowoczesną broń oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co najmniej 500 sztuk na uczestnika w ciągu wszystkich zjazdów szkoleniowych).
 • Realizację do 80% godzin części teoretycznej kursu w formule e-learningowej (166 godzin).

20180918_KUZ_służby porządkowe i informacyjne


W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony zainteresowanych osób, przedstawiamy zmodyfikowaną ofertę kursu umiejętności zawodowych (KUZ) w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315) pn. „Podniesienie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie obsługi broni palnej i zabezpieczania imprez masowych, w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem ataków terrorystycznych”.

Realizacja naszej formy doskonalenia jest zgodna z rozporządzeniem WSWiA z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – na podstawie art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65). Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia wymaganego do przedstawienia właściwemu wojewódzkiemu komendantowi policji.

Zakres zmian: zmniejszenie ilości godzin praktycznych oraz podwyższenie ilości godzin e-learningowych.

Cena kursu została obniżona do kwoty 5900 zł.

Szkolenie w formule warsztatowej skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych kwestiami ochrony i przeciwdziałaniu aktom terroryzmu. W ramach usługi zapewniamy:

 • Szkoleniowców specjalizujących się w zakresie ochrony imprez masowych i współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym
 • Trenerów praktyków ze służb mundurowych (1 trener na 5 uczestników).
 • Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim.
 • Nowoczesną broń oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co najmniej 500 sztuk na uczestnika w ciągu wszystkich zjazdów szkoleniowych).
 • Realizację do 80% godzin części teoretycznej kursu w formule e-learningowej (166 godzin).

20180918_KUZ_ochroniarz


Szkolenie „Obrona konieczna z użyciem broni palnej w przypadku zamachu na mienie przedsiębiorstwa – aspekty prawne (zmiany w prawie), postępowanie w razie wystąpienia obrażeń oraz praktycznie zastosowanie różnych typów broni”.

Krótki opis: Szkolenie w formule warsztatowej skierowane jest do firm zainteresowanych aspektami ochrony, jest oferowane w Bazie Usług Rozwojowych. Czas trwania szkolenia to 24 godziny podczas 3 dni. W ramach usługi zapewniamy:

 • Szkoleniowców specjalizujących się w zakresie prawa i pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Trenerów praktyków ze służb mundurowych (1 trener na 5 uczestników).
 • Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim.
 • Nowoczesną broń oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co najmniej 500 sztuk na uczestnika).

Zapoznaj się z szczegółową ofertą i programem


Przedstawiamy ofertę na realizację kursu umiejętności zawodowych (KUZ) w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315) pn. „Podniesienie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie obsługi broni palnej i zabezpieczania imprez masowych, w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem ataków terrorystycznych”. Szkolenie w formule warsztatowej skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych kwestiami ochrony i przeciwdziałaniu aktom terroryzmu. W ramach usługi zapewniamy:

 • Szkoleniowców specjalizujących się w zakresie ochrony imprez masowych i współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym
 • Trenerów praktyków ze służb mundurowych (1 trener na 5 uczestników).
 • Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim.
 • Nowoczesną broń oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co najmniej 800 sztuk na uczestnika w ciągu wszystkich zjazdów szkoleniowych).
 • Realizację do 70% godzin części teoretycznej kursu w formule e-learningowej (150 godzin).

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą i programem