Zapraszamy do udziału w szkoleniu na operatora drona – uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku do 5 kg (UAVO VLOS), które odbędzie się w Suwałkach.

Szkolenie składa się z następujących modułów:

  • 14-godzinne szkolenie niestacjonarne (zdalne),
  • 4-godzinne szkolenie stacjonarne (grupowe),
  • 4 godziny indywidualnych lotów z instruktorem,
  • egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Osoby, które zdadzą pozytywnie egzamin otrzymają świadectwo kwalifikacji wystawione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Uczestnicy naszego szkolenia są zwolnieni z dodatkowych opłat za egzamin i wydanie świadectwa kwalifikacji. Orzeczenie lekarskie nie jest wymagane.  Osoby niepełnoletnie (ukończony 13 rok życia) muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Skontaktuj się z nami!

+48 530 030 020
sekretariat@forma.edu.pl
poniedziałek – piątek, 8:00-16:00

INSTYTUT KSZTAŁCENIA „FORMA” W SUWAŁKACH (kancelaria MIR CONSULTING)
ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki, Polska
REGON: 200825272