Od początku 2021 roku większość użytkowników dronów powinna uzyskać status operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Nowe prawo obejmuje każdego użytkownika drona, nawet używanego do zabawy lub amatorskiego kręcenia filmów.

Wg. nowych przepisów użytkowcu dronów mogą z nich korzystać w ramach uprawnień kategorii otwartej A1, A2, A3. W ramach kategorii otwartej można latać dronami w zasięgu wzroku o masie poniżej 25 kg, na wysokość do 120 m od najbliższego punktu na ziemi, w zasięgu wzroku i bezpiecznej odległości od innych osób. Nie można też oczywiście przewozić dronem materiałów niebezpiecznych. Kategoria otwarta ma też podkategorie: A1 (zezwolenie na loty nad ludźmi), A2 (blisko ludzi), A3 (z dala od ludzi). Każda podkategoria wymaga odbycia szkolenia i zdania egzaminu on-line. Uzyskanie kategorii A2 wymaga zdania egzaminu w Szkole Latania.

  • Uprawnienia operatora drona VLOS <5kg (w zasięgu wzroku) to teraz kategoria szczególna NSTS-01 – VLOS <4kg
    koszt kursu: 1290 zł
  • Uprawnienia operatora droana BVLOS <5kg (poza zasięgiem wzroku) to teraz kategoria szczególna NSTS-05 – BVLOS <4kg
    koszt 2900 zł

Jak odbyć szkolenie:
Krok 1: Rejestracja oraz zdobycie uprawnienia A1 / A3 – zrobisz to bezpłatnie na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl
Krok 2: Zdanie egzaminu A2 w naszej Placówce.
Krok 3: Umówienie się na organizowany przez nas Kurs.

Kategorie: Aktualności