W odpowiedzi na liczne zapytania jesteśmy w trakcie przygotowywania programu kursu umiejętności zawodowych (KUZ) w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315) pn. „Podniesienie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie obsługi broni palnej i zabezpieczania imprez masowych, w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem ataków terrorystycznych”. Szkolenie w formule warsztatowej skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych kwestiami ochrony i przeciwdziałaniu aktom terroryzmu. W ramach usługi zapewniamy:

  • Szkoleniowców specjalizujących się w zakresie ochrony imprez masowych i współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym
  • Trenerów praktyków ze służb mundurowych (1 trener na 5 uczestników).
  • Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim.
  • Nowoczesną broń oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co najmniej 500 sztuk na uczestnika).
  • Realizację części teoretycznej kursu w formule e-learningowej.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się tutaj: klik


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *